Welkom bij Peace for Talent

Peace for Talent inspireert organisaties om werknemers centraal te zetten. Samen met de organisatie willen we ontwikkeling, welzijn en groei van de werknemer stimuleren. Aan de hand van diverse vragenlijsten pogen we een inzicht te krijgen in de mentale beleving van mensen op de werkvloer, maar toetsen we ook hoe men zich voelt op persoonlijk vlak.

Afhankelijk van wat voor uw organisatie van toepassing is, krijgt u een vragenlijst aangeboden die zal handelen over een bepaald thema. Onder andere stress of mentale gezondheid kunnen thema’s zijn die in uw organisatie aan bod komen.

Onthoud dat de persoonlijke scores op deze testen geen specifieke diagnose of behandeling weerspiegelen. Er zijn ook geen goede of foute antwoorden, ieder antwoordt naar zijn/haar eigen gevoel.

Maakt u zich zorgen over uw huidig welzijn? Neem dan contact op met uw HR-verantwoordelijke of met de huisarts.